Huisregels

Huisregels Groene Ster Open Air (18+)

Door kaarten te kopen, of door het festivalterrein te betreden ga je automatisch akkoord met onderstaande huisregels.

 1. De organisator behoudt zich het recht voor mensen de toegang te ontzeggen.
 2. Klachten moet u direct melden bij de beveiliging.
 3. U bent verplicht medewerking te verlenen bij controle op wapens en drugs.
 4. Gevonden voorwerpen moet u bij ons inleveren.
 5. Alcoholhoudende dranken worden alleen verstrekt aan 18-jarigen en ouder.
 6. Indien gevraagd, bent u verplicht zich te legitimeren.
 7. Het dragen van gevaarlijke sieraden (kettingen-puntige armbanden etc) is ter beoordeling

  aan de beveiliging.

 8. Fotograferen is alleen toegestaan met een camera zonder telelens.
 9. Consumptiemunten zijn alleen op het festivalterrein geldig en worden niet

  teruggenomen.

 10. Het is niet mogelijk om consumptiemunten in te wisselen voor geld tijdens of na het festival.
 11. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.
 12. Het betreden van het festivalterrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 13. Voor alle dranken moet betaald worden met consumptiemunten. Het is in geen geval

  mogelijk om met een ander betaalmiddel te betalen.

 14. Tijdens het evenement worden video-opnames en foto's gemaakt die gebruikt worden voor promotionele doeleinden en/of vanuit veiligheidsoverwegingen. Bij het betreden van het festivalterrein gaat u hiermee akkoord.
 15. Iedere bezoeker dient op verzoek van de organisatie een geldig toegangsbewijs te tonen.
 16. Uw toegangsbewijs verschaft u eenmalig toegang tot het evenemententerrein. Het is niet mogelijk het terrein meerdere malen met hetzelfde toegangsbewijs te betreden.
 17. Het is verboden om in de festivaltenten te roken.
 18. Plegers van strafbare feiten zullen worden aangehouden en overgedragen worden aan de politie.

Het is verboden om:

 1. Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. (Er zal worden gehandeld conform de wettelijke norm). 
 2. Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben. 
 3. Strafbare feiten te plegen.
 4. Glaswerk of blik goed mee op het terrein te nemen.
 5. Eigen eten  en  drinken mee te nemen  op het festivalterrein. 
 6. (Gas)toeters en andere geluidsapparatuur mee te nemen.

De volgende regels zijn ter bescherming van zowel de gasten als de medewerkers van het evenement!

Het is verboden om:

 1. Grove taal te gebruiken (schuttingwoorden). page16image41239296
 2. Eigen drank en etenswaren mee naar binnen te nemen. 
 3. Andere gasten lastig te vallen (zich op te dringen).
 4. Zich anders overheersend te gedragen.
 5. In de directe omgeving van het festival lawaai te maken. 
 6. Bekers mee naar buiten te nemen.
 7. Overmatig alcohol te gebruiken. Bij constatering van dronkenschap wordt u verzocht het evenement te verlaten.
 8. Binnen- en op het festivalterrein te filmen!
 1. De toegang wordt u geweigerd als u:

1. Onder invloed bent van alcohol of drugs.
2. Niet meewerkt aan controles op wapens en drugs.
3. Niet meewerkt aan fouillering.
4. Op wat voor wijze dan ook racistische uitingen uit draagt, of specifieke (provocerende) clubkleding draagt.

In geval van misdrijven wordt:

1. De verdachte direct aangehouden.
2. Voorwerpen in beslag genomen.
3. De politie ingeschakeld en volgt overdracht.
4. De toegang voor de volledige evenementen duur ontzegd. In alle andere gevallen beslist de organisatie cq. beveiliging. 

EVENT INFO

Datum Vrijdag 14 Juni van 18:00 tot 01:00
  Get your tickets